Vogelgriep: melding dode vogels

Afgelopen dagen kwamen er weer meldingen binnen van dode vogels i.v.m vogelgriep. Hieronder leest u hoe en waar u een melding kunt maken van dode vogels.

Melden vogels 

  • Gevonden aan strand of binnen de kernen 
    De verwijdering aangespoelde vogels op het strand  en in de kernen gebeurt door de gemeente Sluis. Inwoners en toeristen kunnen indien ze een dode vogel aantreffen op het strand dit melden bij de strandwacht of het emailadres vogelgriep@gemeentesluis.nl. Vermeld duidelijk het tijdstip van waarnemen en de exacte locatie. 
  • Gevonden bij Waterdunen of natuurgebieden 
    In Waterdunen of andere natuurgebieden gebeurt het opruimen door Het Zeeuwse Landschap. Dode vogels die gevonden worden kun je melden bij Het Zeeuwse Landschap.  
  • Gevonden vogels elders 
    Dode vogels die elders gevonden worden kunnen gemeld bij de landelijke NVWA.

Niet aanraken & pas op bij huisdieren

Zelden worden mensen ziek van het vogelgriepvirus. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact met besmette dieren. Raak de dode dieren niet aan en let erop dat huisdieren er niet mee in aanraking komen.