Verzamelcontainers voor plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) worden verwijderd

De PMD-verzamelcontainers in de kernen Aardenburg, Breskens, IJzendijke, Oostburg en Sluis worden verwijderd.

Sinds 1 januari 2021 zamelen we in de gemeente Sluis PMD eens in de twee weken huis-aan-huis in. Ook zijn op een aantal locaties in de gemeente PMD-verzamelcontainers beschikbaar. Het gescheiden inzamelen van PMD verloopt erg succesvol. Inwoners bieden tweemaal zoveel PMD-afval ter inzameling aan dan in de voorgaande jaren. Dank voor uw inzet!

Waarom worden de PMD-verzamelcontainers verwijderd?

Door het verhogen van de huis-aan-huis inzamelfrequentie was de verwachting dat het gebruik van de PMD-verzamelcontainers omlaag zou gaan. De realiteit is echter anders. Er worden structureel veel PMD-afvalzakken naar de verzamelcontainers gebracht. Met als gevolg dat veel zakken naast de verzamelcontainers worden geplaatst, met name na het weekend. Dit ontsiert het straatbeeld en de zakken veroorzaken zwerfafval. Daarnaast blijkt dat de zakken die worden aangeboden bij de PMD-verzamelcontainers niet altijd zuiver zijn. Dit betekent dat er ook ander afval in de zakken zit dan alleen PMD. Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten de PMD-verzamelcontainers definitief te verwijderen. Zij hebben hierover tevens de mening van de gemeenteraad gevraagd en instemming van de gemeenteraad verkregen.

Huis-aan-huis inzameling PMD-afval

We begrijpen dat deze verandering lastig kan zijn als u gewend bent uw PMD naar de verzamelcontainers te brengen. Het PMD wordt eens in de twee weken huis-aan-huis ingezameld. U kunt de PMD-afvalzak(ken) tot 07.00 uur op de dag zelf aanbieden op de vuilnisbakkenclusterplaatsen. Bent u niet in de gelegenheid de PMD-afvalzakken aan de straat te zetten op de dag dat ze worden opgehaald? Dan kunt u de PMD-afvalzakken naar de milieustraat in Oostburg brengen.

Tip!

Volle gesloten PMD-zakken kunt u tot aan de huis-aan-huis inzameling bewaren in de grijze restafvalcontainer, GFT-container of papiercontainer. In één van die containers is altijd wel ruimte om één of twee PMD-zakken een week te bewaren.

Afbeelding PMD-zakken