Vernieuwd publiceren Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad

Vernieuwd publiceren Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad

Vanaf volgende week, woensdag 6 juli 2022, verandert de manier waarop de gemeente Sluis officiële bekendmakingen publiceert in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad. Vanaf dan plaatsen we enkel een verkorte versie van de officiële bekendmakingen. Die bekendmakingen gaan bijvoorbeeld over bestemmingsplannen, bouwplannen, aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen, milieuzaken, verkeersbesluiten, enzovoort.

De volledige publicaties zijn te raadplegen in ons digitaal Gemeenteblad via https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Daar leest u of u een zienswijze kunt indienen, of er inzage mogelijk is en welke bezwaar- en/of beroepsprocedure u kunt volgen. Vorig jaar is de Wet elektronische publicaties (Web) in werking getreden. Sindsdien plaatsen wij, net als andere overheden, alle bekendmakingen digitaal. Het (verkort) publiceren in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad is een extra service.

Op de hoogte zijn van wat er speelt in uw buurt?

Om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt in uw buurt, kunt u gebruikmaken van:

  • De ‘over uw buurt-app' In deze app ziet u berichten over uw buurt op een kaart. Dit kunnen vergunningen, verkeersbesluiten, regelingen of bekendmakingen zijn.
  • De website van officiële bekendmakingen. U kunt een account maken, zodat u wekelijks de bekendmakingen per e-mail ontvangt. Hierbij kunt u zelf aangeven welke bekendmakingen u wilt ontvangen.