Vanaf 31 maart registratieplicht toeristische verhuur

Vanaf 31 maart 2022 heeft u in de gemeente Sluis een registratienummer nodig om (een deel) van uw woning te kunnen verhuren aan toeristen.

Vanaf 31 maart 2022 heeft u in de gemeente Sluis een registratienummer nodig om (een deel) van uw woning te kunnen verhuren aan toeristen. U vraagt dit registratienummer aan en vermeldt dit bij advertenties. Met het registratienummer kan de gemeente Sluis zien welke woningen voor toeristische verhuur worden aangeboden.

Waarom bestaat de registratieplicht?

De gemeente Sluis voert het verplichte registratienummer in om inzicht te verkrijgen in het gebruik van woningen voor toeristische verhuur. Met dit inzicht monitoren we na een evaluatieperiode of (andere of aanvullende) maatregelen nodig zijn om schaarste aan woonruimte of onevenredige gevolgen voor leefbaarheid van de woongebieden te voorkomen of te beperken. Daarnaast gebruiken we het verplichte registratienummer voor (steekproefsgewijze) controles op brandveiligheid van verhuuraccommodaties en om verhuurders actief te informeren over de plichten die bij verhuur horen.

Wanneer heeft u een registratienummer nodig?

Iedereen die een woonruimte geheel of gedeeltelijk (Bed & Breakfast) tegen betaling verhuurt is vanaf 31 maart 2022 verplicht te beschikken over een registratienummer van die woonruimte. De registratieplicht geldt voor het hele grondgebied van de gemeente Sluis. Het registratienummer moet vermeld worden in elke publicatie of advertentie waarmee u een woning aanbiedt voor toeristisch verblijf. Websites zoals Airbnb, Booking.com en Expedia/Vrbo hebben een speciaal veld waar u het nummer kunt invullen.

Hoe vraagt u het registratienummer aan?

U kunt het registratienummer online aanvragen via www.toeristischeverhuur.nl/registreren. U hoeft dat maar één keer te doen en de aanvraag is gratis. Het nummer ontvangt u direct per mail.

Meer informatie

Meer informatie over de registratieplicht, wie het registratienummer kan aanvragen en de overige voorwaarden vindt u op www.gemeentesluis.nl/toeristischeverhuur.