Toeristische verhuur gemeente Sluis

Op 21 juli 2021 is de inspraakprocedure voor het “Ontwerpkader toeristische verhuur 2022” en de “ontwerp Huisvestingsverordening 2022” officieel bekend gemaakt. Voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt, kan iedereen een reactie geven op het voorgenomen beleid.

Bevorderen leefbaarheid

Als gemeente willen we een balans tussen leefbaarheid, wonen, toerisme en economie. Steeds vaker krijgen we vragen, klachten of verzoeken over toeristische verhuur van woningen. Daarbij ziet de één het als een kans, terwijl de ander het ervaart als overlast. Door het prijsopdrijvend effect van de toeristische verhuur wordt het daarnaast steeds lastiger voor inwoners om een woning te kopen. Met dit voorgenomen beleid willen we toeristische verhuur van woningen in de kernen reguleren en duidelijkheid geven over wat wel en wat niet is toegestaan. 

Ontwerpkader in een notendop

Als een woning de bestemming wonen heeft, is het formeel op basis van bestemmingsplan niet toegestaan om het recreatief te verhuren. Het kader voor toeristische verhuur geldt alleen voor woningen in de kernen met de bestemming wonen. Zodat  in de woonkernen gewoond wordt en in recreatieparken gerecreëerd wordt. Het geldt dus niet voor woningen met bestemming recreatie, bijvoorbeeld op parken of campings. Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele toeristische verhuur. Die knip heeft het college van burgemeester en wethouders gemaakt op 60 dagen. De gemeenteraad heeft echter aangegeven dat zij de grens op 120 dagen willen. 

Inspraakreactie 

De stukken zijn tot 1 september 2021 voor iedereen tijdens openingstijden in te zien in het Klanten Contact Centrum (KCC) en op de website van de gemeente Sluis. U kunt uw inspraakreactie (uiterlijk 1 september 2021) richten aan burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg of per e-mail via info@gemeentesluis.nl. Vermeld uw naam, volledige adres en het onderwerp “Toeristische verhuur van woonruimte”. Deze reacties wegen mee bij de definitieve besluitvorming. De verwachting is dat eind dit jaar de gemeenteraad een besluit neemt.