Tijdelijke verruiming Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

De nieuwe lockdown kan gevolgen hebben voor je bedrijf. Per 1 oktober 2021 zijn de regelingen Tozo en Tonk gestopt. Mogelijk kun je als ondernemer wel gebruik maken van het tijdelijk verruimde Bbz voor een (aanvullende) uitkering levensonderhoud tot het sociaal minimum.

Wat zijn de voorwaarden?

Je kunt de uitkering alleen aanvragen als je als ondernemer door de coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen en het totaal van je gezinsinkomen onder het sociaal minimum komt. Wanneer je twijfelt of je in aanmerking komt voor de regeling dan kun je op www.krijgikbbz.nl een beslisboom met vragen doorlopen. Dit geeft een indicatie of je bij de doelgroep hoort en mogelijk wel of niet in aanmerking kunt komen. 

Wat kun je aanvragen? 

Je kunt een aanvraag doen voor een uitkering levensonderhoud die uw gezinsinkomen tot uiterlijk 1 april 2022 aanvult tot het sociaal minimum.

Hoe vraag je deze uitkering aan?

Onder het kopje ondernemers staat een aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier stuur je vervolgens naar werkeninkomen@gemeentesluis.nl.