Schuldhulpmaatje: hulp bij geldzorgen

Maakt u zich zorgen over uw financiële situatie? Dan kunt u vanaf nu ook terecht bij een Schuldhulpmaatje in onze gemeente. Op maandag 25 april 2022 ondertekenden de gemeente Sluis en de Stichting Schuldhulpmaatje Sluis een samenwerkingsovereenkomst.

Een Schuldhulpmaatje is een getrainde vrijwilliger die in een vroeg stadium gratis hulp biedt aan mensen met (dreigende) schulden. Hierbij kunt u denken aan het inzichtelijk maken van de administratie of aan het maken van een plan om de financiën te beheren. Zij helpen mensen op een deskundige, persoonlijke en laagdrempelige manier naar een schuldenvrij leven.

Als gemeente zijn we blij met deze aanvulling op het huidig aanbod van schuldhulpverlening, de burgeradviseurs en Startpunt Geldzaken. Wilt u vrijblijvend meer informatie opvragen? Dat kan via www.schuldhulpmaatje.nl.