Parkeeronderzoek in de gemeente Sluis

We werken aan de herziening van het parkeerbeleid.

Naast het digitaliseren van het vergunningensysteem, worden er beleidskeuzes gemaakt over wie, waar, wanneer mag parkeren. En welke voorwaarden en tarieven hieraan verbonden zijn. Om de juiste keuzes te kunnen maken, hebben we meer informatie nodig. Daarom laten we een parkeeronderzoek uitvoeren. Het parkeeronderzoek bestaat uit het meten van de parkeercapaciteit, parkeerdruk, parkeerduur en parkeermotief. Het onderzoek wordt in het laag- en hoogseizoen uitgevoerd. 

Onderzoek laagseizoen

Van 2 tot en met 6 maart 2023 vond het onderzoek in het laagseizoen plaats in verschillende kernen. Het laagseizoen geeft een beeld van de situatie waarin er nog weinig toeristen en bezoekers in onze gemeente zijn. De onderzoekers reden en liepen door straten en voerden tellingen uit. Daarbij noteerden zij kentekens en maakten ze foto’s. De kentekens worden gebruikt om vergelijkingen te maken op verschillende telmomenten. Staat een voertuig bijvoorbeeld maar kort geparkeerd of staat dit voertuig er op meerdere dagen rond hetzelfde tijdstip? Daarnaast wordt gekeken naar de herkomst van de auto. Zo bepaalt men bij benadering om wat voor soort parkeerder (bewoner, werknemer, bezoeker) het gaat. Er worden geen privacygevoelige gegevens opgevraagd. Na afloop van het onderzoek worden alle gegevens vernietigd.

Onderzoek hoogseizoen

In het hoogseizoen herhalen we dit onderzoek in verschillende kernen. We geven de exacte periode niet aan, omdat we een zo objectief mogelijk beeld willen krijgen. We willen voorkomen dat mensen ergens anders parkeren als ze van het onderzoek op de hoogte zijn. 

Vragen

Heeft u vragen over dit parkeeronderzoek of over parkeren in het algemeen? Op de website www.gemeentesluis.nl vindt u onder het kopje ‘Parkeren’ veel informatie. U vindt hier ook veel gestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons opnemen via 140117 of info@gemeentesluis.nl.