PMD-zakken aanbieden op verzamelplaatsen huisvuilcontainers

Zakken met plastic-, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) dienen voor inzameling te worden aangeboden op dezelfde plaats waar u ook de huisvuilcontainers langs de straat zet.

Zakken met plastic-, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) dienen voor inzameling te worden aangeboden op dezelfde plaats waar u ook de huisvuilcontainers langs de straat zet. PMD wordt eens in de twee weken huis-aan-huis ingezameld. Voor een goede en vlotte inzameling is het noodzakelijk dat deze zakken zoveel mogelijk op de verzamelplaatsen of vaste container aanbiedplaatsen worden aangeboden. Wij doen daarom een dringend beroep op u om de PMD-zakken aan te bieden op dezelfde plaats waar u de containers voor het restafval, gft en oud papier zet. In de bebouwde kom kunt u het PMD op de ophaaldag voor 07.30 uur aanbieden en in het buitengebied is dit voor 07.00 uur.