Melden dode vogels vogelgriep

Gemeente Sluis bewaakt als beheerder van de West Zeeuws-Vlaamse stranden nog steeds de kustlijn op mogelijk aangespoelde dode vogels. Inwoners en toeristen kunnen, indien ze een dode vogel aantreffen op het strand, dit melden.

Door de vogelgriep worden er nog steeds dode vogels aangetroffen op de stranden en diverse gebieden in de gemeente.

Verwijdering

De verwijdering van eventuele aangespoelde vogels aan het strand gebeurt door de gemeente Sluis. In Waterdunen of andere natuurgebieden gebeurt dit door Het Zeeuwse Landschap. Het gebied tussen Nummer Een en Hoofdplaat wordt beheerd door Waterschap Scheldestromen. Het verwijderen van de eventuele vogels gebeurt conform protocol en uit voorzorg in speciale beschermende kleding. 

Advies

Zelden worden mensen ziek van het vogelgriepvirus. Dit gebeurt alleen als er sprake is van direct en intensief contact met besmette dieren. Wel wordt gevraagd afstand te bewaren en de dode dieren niet aan te raken, om verspreiding in te dammen. Verder kunnen huisdieren wel ziek worden als ze met dode dieren in aanraking komen. Advies is daarom om honden aan de lijn te houden.

Melden

Inwoners en toeristen kunnen, indien ze een dode vogel aantreffen op het strand, dit melden via het e-mailadres vogelgriep@gemeentesluis.nl. Vermeld in uw melding duidelijk het tijdstip van waarnemen en de exacte locatie. Dode vogels gevonden bij Waterdunen kunnen gemeld worden bij Het Zeeuwse Landschap. Dode vogels die elders gevonden worden, kunnen gemeld worden bij de landelijke NVWA