Integrale controle op bedrijventerrein in Eede

Op dinsdag 4 oktober 2022 hebben medewerkers van de gemeente, politie, Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, RUD, Waterschap Scheldestromen en de Veiligheidsregio Zeeland een gezamenlijke controle gehouden op het bedrijventerrein De Vlaschaard in Eede. De controle was gericht op naleving van de geldende wet- en regelgeving, het aanpakken van ondermijnende criminaliteit en daarnaast ook de integrale samenwerking tussen de diverse instanties te bevorderen en lijnen te verkorten.

Waarop is gecontroleerd?

De controle is via verschillende methoden uitgevoerd om Eede integraal in beeld te brengen. Zo werden controles op het bedrijventerrein uitgevoerd, waarbij diverse bedrijven op branche gecontroleerd werden op naleving van de geldende wet- en regelgeving. In het buitengebied rondom het bedrijventerrein van Eede werd door de bevoegde instanties geïnspecteerd. Daarnaast werden speurhonden ingezet en kon via de Taskforce-RIEC een signaleringstool worden toegepast om een informatiebeeld voor bedrijventerreinen te creëren ten behoeve van ondermijnende criminaliteit.

Ondermijning

Het is de taak van de overheid om toe te zien op het naleven van wet- en regelgeving. Wanneer er bijvoorbeeld vermoedens bestaan van overtredingen of fraude, is het aan de samenwerkende overheid om dit te controleren en, indien nodig, er iets aan te doen. Vaak is dit onzichtbaar. Een actie als vandaag draagt hieraan bij.  

Meld Misdaad Anoniem

Ben je op een bedrijventerrein en zie je iets merkwaardigs? Meld het dan bij de politie door te bellen naar 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl