Energievergoeding voor mensen met een lager inkomen

Het demissionaire kabinet stelt extra geld beschikbaar waarmee mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een compensatie

Het demissionaire kabinet stelt extra geld beschikbaar waarmee mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een compensatie krijgen om de stijgende energieprijzen op te vangen.
Het kabinet werkt nu aan een regeling die ervoor zorgt dat de gemeenten deze compensatie waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2022 kunnen uitbetalen. Het gaat om ongeveer 800 euro netto per huishouden.

Wie ontvangt de energievergoeding?

Wie een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente, hoeft geen aanvraag voor deze energievergoeding in te dienen. Het bedrag wordt dan vanzelf overgemaakt in (waarschijnlijk) het eerste kwartaal van 2022.

Wie moet er een aanvraag doen?

Ontvangt u een bijstandsuitkering dan hoeft u niets te doen. Ontvangt u geen bijstandsuitkering van de gemeente, maar meent u wel recht te hebben op de energiecompensatie? Dan kunt u uw situatie voorleggen waarna deze wordt bekeken. U kunt pas een aanvraag indienen wanneer de regeling van kracht is. Zodra er meer bekend is over hoe en wanneer u deze aanvraag kunt indienen, maken we dit bekend op onze website.

Extra aanvulling

Het extra vrijgemaakte geld komt bovenop de 3,2 miljard euro die het kabinet al eerder had toegezegd om de energiebelasting eenmalig te verlagen. Huishoudens met een gemiddeld gebruik, betalen hierdoor volgend jaar ongeveer 400 euro minder aan energiebelasting. Volgens het kabinet is dit onvoldoende om de laagste inkomens te helpen. Daarom krijgen deze huishoudens de extra aanvulling van ongeveer 800 euro.

Heeft u financiële hulp nodig?

Huishoudens (met een laag inkomen) die in financiële problemen kwamen of komen, kunnen bij de gemeente financiële hulp aanvragen via gemeentesluis.nl/Inwoners/Uitkering_werk_en_bijstand.