Compensatieregeling cultuur

Heeft uw culturele organisatie (zonder winstoogmerk) in 2021 verlies gemaakt vanwege gemiste inkomsten door (rijks) overheidsmaatregelen voor Covid-19?

Of heeft uw organisatie extra kosten gemaakt voor het nemen van maatregelen die in verband met corona noodzakelijk waren bij het organiseren van culturele activiteiten? Denk hierbij aan het verstrekken van desinfecterende middelen, extra huur en schoonmaak, extra inzet personeel en vrijwilligers en het plaatsen van kuchschermen, waarschuwingsborden en aanwijzingen.

Aanvragen compensatie

Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een compensatie als u voldoet aan de voorwaarden. Hieronder vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Compensatieregeling Cultuur covid 2022

Aanvraagformulier

De uiterste inzenddatum is 15 januari 2023. Aanvragen na deze datum worden niet meer in behandeling genomen. Verder vragen wij u om goed de voorwaarden te lezen en alles in één keer compleet aan te leveren.