Veelgestelde vragen en antwoorden bomruiming Breskens

Waarom worden de vliegtuigbommen op 12 november 2021 geruimd?

Direct na de vondst zijn de vliegtuigbommen veiliggesteld en afgedekt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) zodat het geen direct gevaar oplevert voor de omgeving. Wel moet er tot ruiming worden overgegaan. Dit gebeurt op vrijdag 12 november 2021. Bij het bepalen van deze datum is rekening gehouden met de schoolvakanties, de recreatiesector en de algemene voorbereidingstijd die de EODD voor dergelijke ruimingen in acht neemt. Tot de ruiming blijven de genomen voorzorgsmaatregelen uiteraard onverkort van kracht.

Moet ik mijn woning/bedrijf verlaten voor de ruiming?

Alle eigenaren van een woning en/of bewoners in het ontruimingsgebied zijn geïnformeerd. U moet op de dag van de ruiming, vrijdag 12 november 2021, uiterlijk om 08.00 uur uw woning en het afgezette gebied verlaten. Op de volgende kaart ziet u om welk gebied dit gaat.

Waarom moet ik mijn woning/bedrijf verlaten?

De vliegtuigbommen worden door de EODD onschadelijk gemaakt op de vindplaatsen. Nadat de vliegtuigbommen onschadelijk zijn gemaakt, worden deze naar de springlocatie in Oostburg vervoerd en daar gecontroleerd vernietigd. Om de omgeving en de medewerkers van de EODD tijdens de ruiming te beschermen, worden uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen. Op advies van de EODD is een veiligheidscirkel vastgesteld waarbinnen woningen worden ontruimd. De politie sluit de wegen in dit gebied af. Op de dag van de ruiming wordt er rondom het afgezette gebied een omleidingsroute ingesteld.

Hoe laat moet ik mijn woning op 12 november 2021 verlaten? 

U dient uw woning en het afgezette gebied op 12 november 2021 uiterlijk om 08.00 uur te verlaten.

Hoe laat kan ik mijn woning weer betreden? 

Op dit moment kunnen wij geen uitspraak doen over het tijdstip waarop u uw woning weer kunt betreden. Dit is geheel afhankelijk van het verloop van de bomruiming.

Moet ik mijn woning afsluiten van gas, water, licht, verzekering? 

U hoeft de hoofdkraan van uw gas, elektriciteit en water niet af te sluiten. 

Ik heb geen tijdelijke opvanglocatie op 12 november, wat nu?

Als u zelf niet in opvang kunt voorzien, wordt er door de gemeente opvang geregeld. Ook huisdieren kunnen worden opgevangen. U kunt dit aangeven op de ‘verklaring van afwezigheid’ die u bij de informatiebrief heeft ontvangen. 

Ik kan op 15 oktober 2021 niet naar de informatieavond komen. Hoe kan ik toch meer informatie ontvangen?

Mocht u, om welke reden dan ook, niet aanwezig kunnen zijn op de informatieavond op 15 oktober 2021 en u heeft na het lezen van deze veelgestelde vragen nog vragen? Neem dan contact met ons op via bomruiming@gemeentesluis.nl. 

Is er op dit moment gevaar in Breskens?

Er is op dit moment geen gevaar voor de omgeving. Direct na de vondst zijn de vliegtuigbommen veiliggesteld en afgedekt zodat het geen direct gevaar oplevert voor de omgeving. Ondanks het feit dat de vliegtuigbommen zijn veiliggesteld, moet er wel tot ruiming worden overgegaan.

Kan iemand die kwaad wil op dit moment bij de vliegtuigbommen?

Nee, het is goed beveiligd.

Waarom moeten de vliegtuigbommen nu worden geruimd terwijl ze jarenlang in de grond hebben gezeten?

De vliegtuigbommen moeten worden geruimd vanwege de herontwikkeling van vakantiepark Zeebad door Roompot. 

Hoe gaat de ruiming in zijn werk?

Tijdens de ruiming zal de EODD de vliegtuigbommen één voor één onschadelijk maken. Hierbij wordt de ontsteker gescheiden van de explosieve lading. Dit gebeurt op de vindplaatsen, dus op Zeebad. Het explosieve materiaal wordt daarna onder begeleiding van de politie vervoerd naar de springlocatie in Oostburg. Op de springlocatie worden de vliegtuigbommen afgedekt met zand en gecontroleerd vernietigd. Tijdens het onschadelijk maken worden uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen om de omgeving en de medewerkers van de EODD te beschermen.

Is er een schadevergoeding voor bedrijven die een dag(deel) moeten sluiten vanwege de ruiming of voor gederfde huurinkomsten?

Nee, er bestaat geen aanspraak op schadevergoeding voor gederfde (huur)inkomsten. Dit valt onder het ondernemersrisico.

Is het buiten het ontruimingsgebied in Breskens wel veilig op 12 november 2021?

Ja, buiten het afgezette gebied hoeft u geen bijzondere maatregelen te treffen. Wel moet u rekening houden met de afsluiting van wegen in de omgeving.

Wat is er buiten het ontruimingsgebied te merken van de ruiming?

U moet rekening houden met de afsluiting van wegen. Tevens zullen er veel politiemensen en andere hulpdiensten op de been zijn om de actie in goede banen te leiden.

Welke straten zijn afgezet op 12 november 2021?

Op de volgende kaart kunt u zien welk gebied tijdens de bomruiming wordt afgezet. De precieze afsluitingen van de wegen worden later bekendgemaakt.

Kunnen de hulpdiensten Breskens bereiken als er iets aan de hand is buiten het ontruimingsgebied, zoals een brand of iemand die een hartaanval krijgt?

Ja, de doorgang voor de hulpdiensten is gegarandeerd. Er zijn extra hulpverleners paraat om iedereen, ondanks de veiligheidsmaatregelen, goed te kunnen bereiken.

Hoe word ik tijdens de bomruiming op de hoogte gehouden? 

Tijdens de bomruiming houden we u op de hoogte via onze gemeentelijke website en onze social media kanalen.