Beperking van verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP)

De BRP is de basisregistratie personen en is de huidige vorm van de bevolkingsadministratie. De persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland staan in de BRP geregistreerd.

Wat is de BRP?

De BRP is de basisregistratie personen en is de huidige vorm van de bevolkingsadministratie. De persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland staan in de BRP geregistreerd. Van iedere inwoner van Nederland bestaat in de BRP een persoonslijst. Deze persoonslijst bevat de belangrijkste algemene persoonsgegevens en de daarop aangebrachte wijzigingen (naam, geboorte, adres, huwelijk, kinderen, overlijden). Het bijhouden van de BRP is een taak van de gemeenten en geregeld in de Wet BRP. Gemeenten wisselen onderling persoonsgegevens met elkaar uit, bijvoorbeeld als u naar een andere gemeente verhuist. De verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP is ook geregeld in de Wet BRP. De gegevens in de BRP worden gebruikt door overheidsinstanties en een aantal aangewezen derden. Zo wordt voorkomen dat u zelf aan overheidsinstanties elk afzonderlijk uw persoonsgegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld bij wijzigingen in uw persoonsgegevens. In sommige gevallen is het mogelijk om verstrekking van uw gegevens te beperken. Omdat de geheimhouding van uw gegevens niet in alle gevallen mogelijk is, wordt formeel niet gesproken van geheimhouding, maar van verstrekkingsbeperking.

Hoe kunt u om verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens verzoeken?

U kunt een schriftelijk verzoek tot verstrekkingsbeperking indienen bij het college van burgemeester en wethouders van uw woongemeente. Vergeet hierbij niet een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee te sturen indien u het verzoek per post doet. U kunt hiervoor ook naar het gemeentehuis.

Meer informatie:

Voor meer informatie over de BRP, de verstrekkingen daaruit en mogelijkheden tot beperking daarvan kunt u vinden op www.gemeentesluis.nl of u kunt terecht bij de afdeling Externe dienstverlening, via tel. 140117.
Bent u nieuwsgierig welke overheidsorganen wettelijk recht hebben op uw persoonsgegevens, kijk dan op de website: www.wiekrijgtmijngegevens.nl.