Ondertekening convenant Schoolveiligheid

Maandag 8 november 2021 was de officiële ondertekening van het vernieuwde convenant ‘Schoolveiligheid’. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten, de Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen, het Openbaar Ministerie en de politie werken samen aan veiligheid in en om de school.

Maandag 8 november 2021 was de officiële ondertekening van het vernieuwde convenant ‘Schoolveiligheid’. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten, de Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen, het Openbaar Ministerie en de politie werken samen aan veiligheid in en om de school. Enerzijds doen zij dit vanuit de eigen wettelijke taken en bevoegdheden, anderzijds vanuit het gezamenlijk belang. Door het ondertekenen van het convenant kan er eerder ingespeeld worden op onveilige situaties en sneller actie ondernomen worden
In 2007 is het eerdere schoolveiligheidsconvenant vastgesteld. In de tussentijd zijn er organisatieveranderingen bij de betrokken partijen geweest en zijn er nieuwe veiligheidsvraagstukken ontstaan. Naar aanleiding hiervan is het convenant ‘Schoolveiligheid’ vernieuwd.

Het convenant heeft als doel om incidenten te voorkomen en overlast, vandalisme en criminaliteit te bestrijden. Daarom is het belangrijk dat er gezamenlijke afspraken gemaakt worden. Met het ondertekenen van het convenant geven de betrokken partijen aan dat zij de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het belang van een veilig schoolklimaat erkennen. De afspraken richten zich daarnaast op het creëren van een (sociaal) veilig klimaat in en rondom de scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.

Ondertekening Schoolveiligheidconvenant