Veelgestelde vragen Oekraïne

Ik wil een initiatief aanmelden om Oekraïense vluchtelingen te helpen, waar kan ik dit doen?

Op nederlandvoorvluchtelingen.nl maakt VluchtelingenWerk inzichtelijk waar men met vraag en aanbod terecht kan. Ook is hier actuele informatie te vinden over de opvang van Oekraïners.

Ik wil Oekraïense vluchtelingen opvangen, wat kan ik doen?

Het is goed om te weten dat het Oekraïners in Nederland vrij staat te logeren bij vrienden, familie of kennissen. Oekraïense vluchtelingen mogen, in tegenstelling tot andere vluchtelingen, zonder visum legaal in Nederland blijven. Wij vragen wel om de Oekraïense gevluchte personen in te schrijven in de basisregistratie persoonsgegevens.

Hoe zit het met Oekraïense vluchtelingen die een asielvergunning hebben aangevraagd?

Voor vluchtelingen met een asielvergunning (statushouders) is de logeerregeling beschikbaar. Dit betekent dat vluchtelingen in de periode dat zij wachten op woonruimte in de gemeente bij vrienden, familie of een gastgezin kunnen verblijven. Zij houden dan recht op basisvoorzieningen van het COA zoals weekgeld en de toegang tot medische zorg.

Ik heb een logeerplek beschikbaar, waar kan ik mij aanmelden als gastgezin?

Via de organisatie takecarebnb.org kunnen particuliere aanbieders zich aanmelden. Op de website van VluchtelingenWerk vind u informatie over wat u kunt doen als u zich wilt aanmelden als gastgezin.

Moeten Oekraïense vluchtelingen asiel aanvragen?

Oekraïense vluchtelingen mogen, in tegenstelling tot andere vluchtelingen, zonder visum legaal in Nederland blijven. Het is daarom voor de meeste Oekraïners niet nodig om asiel aan te vragen. Maar ze hebben wel opvang en voorzieningen nodig. Het is nog niet duidelijk welke rechten en plichten Oekraïense vluchtelingen straks precies krijgen. Het organiseren van de opvang van Oekraïners is daarom op veel vlakken anders dan voor andere vluchtelingen. 

Overheidsinstanties en hulporganisaties maken de komende tijd afspraken over wie welke rol op zich neemt in deze nieuwe situatie. Zo wordt de opvang op maat gemaakt voor Oekraïners die ervoor kiezen geen asiel aan te vragen.

Gaat de gemeente Sluis ook opvangplaatsen realiseren voor Oekraïense vluchtelingen?

Als gemeente inventariseren wij gebouwen die mogelijk in aanmerking komen als opvanglocaties en hoe deze mogelijk op korte termijn geschikt gemaakt kunnen worden voor de opvang van vluchtelingen. Via Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en Zorgsaam beschikken we over verschillende tijdelijke opvanglocaties in Breskens, Oostburg en Aardenburg.

Heeft het gevolgen voor mijn uitkering als ik vluchtelingen uit Oekraïne opvang?

De zogeheten kostendelersnorm wordt niet toegepast wanneer een bijstandsgerechtigde een vluchteling uit Oekraïne in zijn huis laat logeren. Als degene die in uw huis verblijft een inkomen heeft of een uitkering aanvraagt dan geldt de kostendelersnorm wel.

Heeft opvang bieden consequenties voor mijn toeslagen/gemeentelijke belastingen?

Omdat nog wordt besloten wat voor verblijfsstatus Oekraïense vluchtelingen in Nederland gaan krijgen, weten we nu nog niet precies hoe door de Nederlandse overheid zal worden omgegaan met particuliere opvang van Oekraïners. Op korte termijn hoeft u zich geen zorgen te maken. Langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen kan op termijn effect hebben op uw toeslagen, uitkering en gemeentelijke belastingen. We verwachten binnenkort meer duidelijkheid vanuit de overheid, houdt daarom deze website goed in de gaten.

Kunnen Oekraïense vluchtelingen medisch noodzakelijke hulp krijgen en wordt dit vergoed?

Hebt u dringend medische zorg nodig in Nederland en hebt u daarvoor (nog) geen verzekering? De kosten van zorg worden vergoed als het gaat om zorg die niet uitgesteld kan worden. Bijvoorbeeld bij een levensbedreigende ziekte. De vergoeding komt uit een speciale regeling voor mensen zonder verzekering. Uw arts of behandelaar vraagt de vergoeding voor de kosten aan. Via de website van het CAK vindt u meer informatie hierover.

Nog vragen?

Mail uw vraag dan aan oekraine@gemeentesluis.nl.