Lintjesregen 2023

Burgemeester Marga Vermue bezocht vandaag zeven gedecoreerden (waaronder één echtpaar) thuis. Zij ontvingen uit naam van de Koning en uit handen van de burgemeester een Koninklijke onderscheiding. De gedecoreerden komen uit diverse kernen uit de gemeente Sluis.

De heer Peter Ploegaert 

De heer Ploegaert is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau omdat hij tijdens zijn werk als wethouder en locoburgemeester van de gemeente Sluis een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het bevorderen van de leefbaarheid en het toerisme binnen de regio. Naast zijn drukke baan heeft hij steeds tijd gevonden om vrijwilligerswerk te doen voor de Parochie Heilige Andreas te Oostburg en is hij voorzitter van de Lhasa Apso club Nederland. 

Echtpaar Riemens – De Hullu 

De heer Herman Riemens en mevrouw Marietje Riemens - De Hullu zijn beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij zetten zich sinds 1990 tot heden in voor de stichting Hart voor Cystic Fibrosis en de laatste twee jaar ook voor stichting Kika. Dit doen ze door de verkoop aan huis van allerlei spullen en zaken (o.a. boeken) die ze aangeleverd krijgen door derden. De volledige opbrengst gaat naar beide stichtingen. 

Mevrouw Tonie Becu – Risseeuw 

Mevrouw Becu is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij is sinds 1990  vrijwilliger bij Stichting Gidsenteam Zeeuwsch-Vlaanderen. Ze is coördinator en organiseert en ontwikkelt fiets-, wandel- en boottochten door alle kernen in Zeeuws-Vlaanderen en bezoeken aan locaties in de regio. Sinds 2004 is zij vrijwilliger van de Lions club Zostera Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast is mevrouw Becu vrijwilliger bij tennisvereniging Gravelsteps te Schoondijke. 

Mevrouw Willy Kamphuis – Van der Peijl 

Mevrouw Kamphuis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij is  sinds 1990 vrijwilliger bij de Protestantse gemeente Zuidwesthoek. Zij begeleidt de kerkdiensten op orgel en accordeon. Vanaf 1992 is mevrouw vrijwilliger bij de protestantse gemeente De Brug, ook hier begeleidt zij de diensten met orgel en accordeon en is zij diaken. Sinds 2018 is zij tevens lid van de ZWO-commissie van de classis Delta. Tenslotte is mevrouw Kamphuis sinds 2005 muzikaal begeleider van het Truzements Mannenkoor te Retranchement. 

Mevrouw Diane Dewaele 

Mevrouw Dewaele is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij  heeft zich van 1987 tot 2021 ingezet als vrijwilliger voor MVS Sluis. Ze leidde als stadgids vele groepen rond, ontwikkelde wandelroutes en stond op beurzen in o.a. België en Frankrijk om Sluis te promoten. Daarnaast was ze betrokken bij het opleiden van andere gidsen. Daarnaast verzorgt mevrouw Dewaele het wedstrijdsecretariaat van de Internationale Zwinstedenloop. 

Mevrouw Mathilde van Duuren 

Mevrouw van Duuren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw was van 1987 tot 2003 vrijwilliger bij de gymnastiekvereniging Turn '87 in Oostburg. Zij was docent en leidde de aspirant trainers op. Zij gaf les op verschillende locaties en organiseerde de wedstrijden en jeugdkampen. Vanaf 2010 tot heden is zij bestuurslid van de Stichting Commissie d'r Bie te Sluis, Zij organiseert activiteiten voor kinderen en volwassenen met een beperking. Vanaf 2015 tot heden is mevrouw ook voorzitter van de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg en is zij ouderling. In 2016 was zij medeoprichter van het project Golfslag voor mensen die aan de rand van het geloof staan en verdieping en contact zoeken. Zij organiseert stiltemomenten, inspiratiewandelingen, lezingen, tentoonstellingen en filmavonden. Ook houdt zij wekelijks bijbelstudies bij haar thuis.