Jouw idee voor een gezonde levensstijl is geld waard!

Heb jij een goed idee dat bijdraagt aan een gezonde levensstijl? Dan is jouw idee geld waard en kan je hier subsidie voor aanvragen. De gemeente Sluis stelt € 20.000 beschikbaar. Lees snel verder wat je precies moet doen!

Deze subsidie is een mooie kans om een positieve bijdrage te leveren aan een gezonde levensstijl. Denk aan initiatieven die binnen de volgende thema’s vallen:

•    Terugdringen van overgewicht;
•    Minder alcohol- en middelengebruik;
•    Mentale gezondheid en weerbaarheid van jongeren;
•    Minder roken;
•    Gezonde leefomgeving;
•    Vitaal oud(er) worden.

Iedereen kan meedoen

Iedereen kan een idee indienen. Of je nu inwoner, kleine zelfstandige, een bedrijf of organisatie bent. Denk aan het ontwikkelen van een nieuw sport- en beweegaanbod, of het geven van workshops over gezonde voeding op een school, bij een bedrijf of organisatie. Zoek een samenwerkingspartner met wie je het idee kan uitwerken en dit jaar nog kan uitvoeren. Denk hierbij aan een school, winkel, sportvereniging, dorpsraad of de gemeente. Samenwerken kan ook door verbinding te zoeken met organisaties die zich bezighouden met de bestrijding van eenzaamheid, achterstand of armoede.

Om in aanmerking te komen voor een eenmalige subsidie moet jouw idee aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Voorwaarden

Je idee moet gaan over:

  • Terugdringen overgewicht: dit kan zowel voor kinderen als voor volwassenen zijn.
  • Minder Roken: het voorkomen dat jongeren gaan roken of het ontmoedigen van roken in de leefomgeving.
  • Minder Alcohol- en middelengebruik: vooral onder jongeren willen we alcohol- en middelengebruik tegen gaan.
  • Gezonde leefomgeving: hoe richten we de gemeente Sluis in zodat mensen zich gezonder voelen en/of gezonder gaan gedragen.
  • Mentale gezondheid en weerbaarheid van jongeren: een thema dat vooral sinds de coronapandemie actueler is geworden.
  • Vitaal oud(er) worden: hoe blijven we in de gemeente Sluis zo lang mogelijk gezond en fit!

Je kunt jouw idee uiterlijk tot 31 oktober 2023 indienen via onderstaand aanmeldformulier. Vervolgens nemen wij contact met je op.

Succes met je initiatief!          

Aanmeldformulier