Informatieve raadsbijeenkomst dinsdag 21 februari 19.30 uur

Dinsdag 21 februari is er een informatieve raadsbijeenkomst die begint om 19.30 uur.

De  onderwerpen op deze avond zijn de presentatie van de Rekenkamercommissie en het strandbeleid (oordeelsvormend). De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het Belfort te Sluis en is live te beluisteren op de website van onze gemeente. De agenda en bijbehorende stukken kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie

Voor meer informatie over deze vergadering neemt u contact op met de griffier, de heer mr. P. Claeijs, via (0117) 45 71 29 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.