Informatieve raad en besluitvormende raadsvergadering 21 en 23 december 2021

Op dinsdag 21 december 2021 vindt er een informatieve raadsbijeenkomst plaats, met als onderwerp Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen en op donderdag 23 december 2021 een besluitvormende raadsvergadering.

Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden digitaal plaats. Zoals bekend zijn de vergaderingen live te beluisteren op de website van onze gemeente.  

Voor meer informatie over deze vergaderingen kunt u contact opnemen met het Griffiersbureau via 0117 - 457 129 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

De agenda’s en bijbehorende stukken kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie