Informatieve Raadsbijeenkomst & Besluitvormende Raadsvergadering

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er:

  • een informatieve raadsbijeenkomst plaatsvindt op dinsdag 20 september 2022 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis. Onderwerpen voor deze vergadering zijn: Informatiebeveiliging, Integrale veiligheid en Ondermijning en Integriteit
  • een Besluitvormende Raadsvergadering op donderdag 22 september 2022 plaatsvindt om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis.

De vergaderingen zijn live te beluisteren op onze website. De agenda en bijbehorende stukken kunt u uitsluitend digitaal inzien. Raadpleeg de stukken via www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Griffiersbureau, tel. 0117 - 457 291 of e-mail Griffiersbureau@gemeentesluis.nl.