Informatiebijeenkomst Zonneparken Deltahoek, Breskens en Technopark, Schoondijke

Claritas Investments realiseert in Breskens en Schoondijke een tweetal zonneweiden naar aanleiding van de eerder door de gemeente Sluis uitgeschreven aanbesteding.

Zij nodigen omwonenden, bedrijven en overige geïnteresseerden uit, om op dinsdag 25 juli 2023 naar de informatiebijeenkomst te komen, om u te laten informeren en de mogelijkheid te bieden vragen te stellen. Ze gaan nader in op de bouw, de landschappelijke inpassing, eventuele mogelijkheid tot samenwerking of investering en mogelijke financiële ondersteuning bij lokale duurzaamheidsinitiatieven. 

  • WAT: Informatiebijeenkomst voor omwonenden en bedrijven met betrekking tot de aanleg van de Zonneparken Deltahoek, Breskens en Technopark, Schoondijke
  • WANNEER: Dinsdag 25 juli 2023 van 16.00 tot 18.00 uur
  • WAAR: Het Klinket, Sasputsestraat 14, 4507 JX Schoondijke