Help-subsidieregeling van 18 oktober t/m 29 november opengesteld

De provinciale subsidieregeling Hergebruik leegstaande panden voor wonen (HELP regeling) wordt van 18 oktober t/m 29 november 2022 opengesteld. Het aanvraagformulier voor deze subsidie is vanaf 18 oktober op de site van de provincie beschikbaar.

Voordat u subsidie aanvraagt kunt u een voorgesprek aan vragen. Dat kan t/m 14 oktober via een formulier dat op de website van de provincie Zeeland staat. Tijdens het voorgesprek bespreekt men het project en wat er nodig is om een goede aanvraag te doen. Als u een voorgesprek aanvraagt betekent dit niet automatisch dat dit ook een subsidieaanvraag is, een voorgesprek is een oriënterend gesprek voor een eventuele subsidieaanvraag. 

Nadere informatie omtrent deze regeling staat op de website van de provincie Zeeland: www.zeeland.nl.