Eenmalige energietoeslag

De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten voor 2022. De energietoeslag is voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Het is een eenmalige bijdrage en alleen bedoeld voor het jaar 2022.

Wanneer kunt u de eenmalige energietoeslag aanvragen?

U kunt tot 31 december 2022 de eenmalige energietoeslag aanvragen. Om een aanvraag te starten vult u onderstaand aanvraagformulier in. 

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft mogelijk recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft. Er is sprake van een laag inkomen als uw inkomen niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag in onderstaande tabel:

Inkomensgrenzen per maand, normen juli 2022 (inclusief vakantietoeslag) <120 % van de bijstandsnorm>:
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd  Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand  € 1.322,18 € 1.470,80
Samenwonend/getrouwd  € 1.888,84 € 1.992,43
Verhoging energietoeslag naar 1300 euro

Op 7 juli maakte de Rijksoverheid bekend dat de energietoeslag van 800 euro verhoogd wordt naar 1300 euro. De uitbetaling van deze verhoging (500 euro dus) gebeurt in het vierde kwartaal 2022. 

Wat betekent dat voor u?

  • U heeft een toekenning voor de energietoeslag maar nog niets ontvangen? 

U hoeft niets te doen. U ontvangt eerst 800 euro en later een nabetaling van 500 euro.

  • U heeft de energietoeslag van 800 euro al op uw rekening ontvangen? 

U hoeft niets te doen. U ontvangt automatisch een nabetaling van 500 euro.

Aanvraagformulier
  1. U vult de vragen op het aanvraagformulier naar waarheid in. 
  2. U levert kopieën, scans of screenshots van alle bewijsstukken in. Die kunt u bijvoegen bij uw aanvraagformulier. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. Wij bewaren uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
  3. U ondertekent dit aanvraagformulier. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen. 

Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag (PDF)

Na het invullen en ondertekenen kunt u het aanvraagformulier en de bewijsstukken mailen naar werkeninkomen@gemeentesluis.nl of per post toesturen of persoonlijk afgeven aan de balie van het Klanten Contact Centrum. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via 140117.