Bijdrage coronatoegangsbewijzen voor sport/cultuur verenigingen en -ondernemers

Sinds enige tijd werken we in Nederland met coronatoegangsbewijzen. Om sport/cultuur verenigingen en -ondernemers enigszins tegemoet te komen stelt de Rijksoverheid een vergoeding beschikbaar voor de extra kosten die de verplichte controle van de coronatoegangsbewijzen met zich meebrengt.

Het gaat om kosten die tijdelijk gemaakt worden voor bijv. de inzet van gastheren, –vrouwen, of beveiligers of de materiële kosten voor de controle van het coronatoegangsbewijs, enzovoort. U kunt hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen. 

Voorwaarden

Aan deze bijdrage zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Voor vergoeding komen de kosten in aanmerking die samenhangen met de controle van  de coronatoegangsbewijzen;
  • Alleen de kosten die gemaakt zijn tussen 22 september en 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.
  • Uit de aanvraag moet blijken dat de aangevraagde ondersteuningsgelden daadwerkelijk ingezet worden om de controle op coronatoegangsbewijzen vorm te geven;
  • In de aanvraag voegt u een onderbouwing toe van de kosten die u daarvoor maakt. 

Het maximaal toe te kennen bedrag is € 750 per vereniging/organisatie. U maakt gebruik van een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kunt u aanvragen op het volgende adres: Subsidies@gemeentesluis.nl. Meer informatie kan worden verkregen bij de heer R. Schriemer, via telefoonnummer 140117.