Besluitvormende raadsvergadering beleidsplan Wonen en huisvestingsverordening 22 juni

Het presidium besloot dinsdag 18 april om de besluitvormende raadsvergadering over het beleidsplan Wonen en de huisvestingsverordening te verplaatsen van donderdag 11 mei naar donderdag 22 juni.

Dit omdat het college hecht aan meer ruimte voor inhoudelijke bespreking. Dat betekent dat de commissie Ruimte/AB dit onderwerp vooralsnog op dinsdag 6 juni behandelt. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan neemt het presidium dinsdag 30 mei een besluit over een eventuele alternatieve datum voor behandeling door de commissie. Hou voor meer informatie de agenda van de raadscommissie in de gaten via de website