Aankondiging raadscommissie Ruimte/AB

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de Raadscommissie Ruimte/AB plaatsvindt op dinsdag 11 januari 2022 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis. De voorzitter is de heer R.P. Evers.

De vergadering is live te beluisteren op de website van onze gemeente. I.v.m. de geldende coronoamaatregelen is de publieke tribune niet toegankelijk. Insprekers kunnen zich wel via de commissiegriffier aanmelden.

Voor meer informatie over deze raadscommissie kunt u contact opnemen met de commissie-griffier mevrouw M.A.J. Moerman via 0117 - 457 337 of MMoerman@gemeentesluis.nl.

De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. Brieven van instellingen en organisaties worden wel openbaar geplaatst. De agenda en bijbehorende stukken van deze vergadering kunt u uitsluitend digitaal inzien