15 maart: verkiezingen in tweevoud

Op 15 maart 2023 vinden in Nederland de Waterschapsverkiezingen én de Provinciale Staten verkiezingen plaats.

Ga ook naar de stembus en bepaal mee wie de nieuwe leden van de Provinciale Staten van Zeeland én het algemeen bestuur van waterschap Scheldestromen worden.

Op wie kunt u stemmen op 15 maart?

Op 3 februari 2023 zijn de kandidatenlijsten voor beide verkiezingen bekendgemaakt. De provincie en het waterschap maken die zelf bekend. Uiterlijk 13 maart 2023 ontvangt u deze ook thuis. Ook zijn de kandidatenlijsten terug te vinden op www.zeeland.nl (provincie) en www.scheldestromen.nl (waterschap). Uitleg en meer info: Verkiezingen - Website gemeente Sluis