Weer geld voor verkrotte woningen

De achtste subsidieronde van de Provinciale Impuls Wonen (PIW) is van 15 februari tot en met 29 maart 2019 open voor aanvragen.
Een PIW-subsidie kan bewoners, gemeenten en woningcorporaties helpen bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van verkrotte woningen.
De Provincie Zeeland stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor deze subsidie.

Om in aanmerking te komen voor een PIW-subsidie dienen plan en huis (of huizen) te voldoen aan een aantal voorwaarden.
Die hebben onder meer betrekking op het bouwjaar, de waarde en de ligging van de woning.
Voor de zomervakantie horen aanvragers of zij subsidie krijgen.

Inloopavonden

De Provincie Zeeland organiseert een aantal inloopavonden om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven van de regeling gebruik te maken.
Op 27 februari 2019 vindt tussen 17.00 en 19.30 uur de informatieavond plaats in het gemeentehuis in Oostburg.
Tijdens deze avonden is er ook een energiedeskundige aanwezig.

Meer informatie over de subsidie, projectaanvragen of de informatieavonden in andere gemeenten, kunt u vinden via www.zeeland.nl/piw.