Week van de Jonge Mantelzorger

Deze week, van 1 tot en met 7 juni 2020, is het de Week van de Jonge Mantelzorger.
Ongeveer één op de vijf jongeren in Nederland zorgt regelmatig voor een familielid met een ziekte of beperking.
Bijvoorbeeld een ouder, broer/zus of grootouder.
Ondanks dat ze de zorg vaak zelf niet ervaren als mantelzorg en het een gevoel van voldoening, trots en liefde geeft, is het voor hen niet altijd gemakkelijk om zorgeloos kind te zijn.

Wist u dat uit onderzoek is gebleken dat jonge mantelzorgers zich aanzienlijk meer zorgen maken dan hun leeftijdsgenoten?
Waar hun leeftijdsgenoten bezig zijn met vrienden en hobby’s, zijn zij vaker thuis omdat ze zich verantwoordelijk voelen dat alles daar goed verloopt.
Dat vinden ze zelf vaak heel normaal.
Misschien zien ze wel dat het er bij vrienden thuis anders aan toegaat, toch zullen ze het hier niet snel over hebben of hulp vragen wanneer ze ergens mee zitten.

Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger vragen we extra aandacht voor deze doelgroep.
We vinden het belangrijk dat jonge mantelzorgers de aandacht krijgen die ze verdienen en de ondersteuning krijgen wanneer dat nodig is.
Juist in deze periode. Doordat school (deels) weggevallen is, kunnen jonge mantelzorgers een extra belasting ervaren.

Kent u een jonge mantelzorger? Ga dan met hen in gesprek!
Ben je een jonge mantelzorger? Zorg dan ook goed voor jezelf!
Door over je zorg(en) te praten met familie en vrienden, je grenzen aan te geven en hulp te zoeken als dat nodig is.
Zorgen voor een familielid in combinatie met school, vrienden en hobby’s is pittig.
Helemaal in deze tijd. Je staat er niet alleen voor dus deel je zorg!
Voor hulp of een luisterend oor kun je contact opnemen met de gemeente Sluis via mantelzorg@gemeentesluis.nl of bellen naar 140117.
Meer informatie vind je op www.mantelzorg.nl/jongzorgen.