Tweede Johan Hendrik van Daledictee Sluis

Een beetje taalstad heeft een dictee.
En Sluis is niet zomaar een taalstad, Sluis is de stad van Johan Hendrik van Dale.
Daarom werd vorig jaar het eerste Johan Hendrik van Daledictee gehouden.
Vanwege het grote succes vindt er dit jaar een tweede dictee plaats op zaterdag 11 mei 2019 om 14.00 uur in de historische raadzaal van het Belfort in Sluis.

De organisatie ligt in handen van enkele dicteeliefhebbers, de Stichting Johan Hendrik van Dale en de gemeente Sluis.
Het dictee wordt opnieuw geschreven door dicteedeskundige Rein Leentfaar en staat in het teken van vrijheid.
Het sluit aan op het herdenkingsjaar 75 jaar Slag om de Schelde.
Het dictee wordt voorgelezen door wethouder Jack Werkman en ook Johan Hendrik van Dale zal bij het dictee aanwezig zijn.

Aanmelden kan tot 1 mei 2019 via awilleboordse@gemeentesluis.nl.