Training Vrijwilliger+

Bent u op zoek naar een leerzame en zinvolle tijdsbesteding? En wilt u graag een bijdrage leveren aan het welzijn van andere mensen? Zo ja, heeft u er al eens aan gedacht om vrijwilliger+ te worden?

Wat is een vrijwilliger+? 

Een vrijwilliger+ biedt ondersteuning aan mensen die extra hulp kunnen gebruiken om op eigen kracht verder te kunnen. U kunt hierbij denken aan het bieden van een luisterend oor, het samen verkennen van leuke activiteiten in de buurt, het netwerk in kaart brengen en vergroten, het helpen organiseren van structuur, hulp bieden bij praktische vragen of het bieden van respijtzorg.

Als vrijwilliger+ wordt u gekoppeld aan personen met bijvoorbeeld eenzaamheid, (beginnende) dementie, een psychiatrisch ziektebeeld of een belaste mantelzorger. Juist bij deze personen kan informele zorg van grote waarde zijn. Om u voor te bereiden op dit vrijwilligerswerk organiseren wij een training waarin u zich alle aspecten van het vrijwilligerswerk eigen kunt maken.

Training Vrijwilliger+

De gratis training vrijwilliger+ bestaat uit acht dagdelen en vindt plaats op vrijdagochtend in het gemeentehuis in Oostburg, Nieuwstraat 22. Thema’s die in de cursus aan bod komen zijn onder andere socialisatieproces, kernkwaliteiten, communicatie, gesprekstechnieken, psychiatrie, multiculturele achtergronden, verslaving, grensoverschrijdend gedrag, dementie, oudermisleiding, mensen met een beperking, respijtzorg en de sociale kaart.

De training vrijwilliger+ start, bij voldoende deelnemers (maximaal 8), op vrijdag 3 september 2021.

Voor meer informatie of om aan te melden voor de cursus, kunt u contact opnemen met de gemeente Sluis, Jessica van As of Ria Van den Abeele, via 14 0117 of lb@gemeentesluis.nl. 

Voorwaarden

Na een kennismakingsgesprek kunt u starten met de training. Wij bieden u een trainingscertificaat, vrijwilligersovereenkomst en onkostenvergoeding aan. Daarnaast vragen wij een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) die door ons wordt vergoed. Als vrijwilliger+ werkt u in een team van vrijwilligers. Daarom organiseren we een aantal keer per jaar een intervisiebijeenkomst waarin u ervaringen kunt uitwisselen. 

Wordt u vrijwilliger+ bij de gemeente Sluis?