Tijdelijke uitbreiding terrassen

Sinds 1 juni 2020 is een verdere versoepeling van de landelijke maatregelen ingegaan.
Dit houdt in dat restaurants en cafés weer (deels) opengaan, voor maximaal 30 personen (exclusief personeel).
Ook de terrassen mogen weer open onder de voorwaarde dat bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar houden.
Om tijdelijke uitbreiding van terrassen tijdens de coronaperiode mogelijk te maken, heeft de Burgemeester de “Beleidsnotitie tijdelijke uitbreiding terrassen tijdens Corona crisis gemeente Sluis” vastgesteld.
De nota biedt een kader waarbinnen is aangegeven op welke wijze de gemeente meewerkt aan het realiseren van tijdelijke terrasuitbreiding en onder welke voorschriften dit wordt toegelaten.
Maatwerk Het uitgangspunt is het stimuleren van en medewerking verlenen aan initiatieven en creatieve ideeën die vanuit de horeca ontstaan.
Hierbij wordt gekeken naar het vinden van een evenwicht tussen de belangen van de ondernemer enerzijds en de belangen in het kader van de openbare orde en veiligheid anderzijds.
Niet iedere plek is geschikt voor grotere terrassen, dat vraagt om maatwerk.
De tijdelijke uitbreiding is niet bedoeld om een uitbreiding van het aantal tafels en stoelen te realiseren maar wel om (zoveel mogelijk van) het reguliere aantal tafels en stoelen te kunnen plaatsen.