Tiende subsidieronde voor verkrotte woningen

De tiende subsidieronde van de Provinciale Impuls Wonen (PIW) loopt van 12 oktober tot en met 13 november 2020. Een PIW-subsidie kan bewoners, gemeente en woningcorporaties helpen bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van verkrotte woningen. De Provincie Zeeland stelt in totaal € 500.000,- beschikbaar.

Om in aanmerking te komen, moeten het plan en huis (of huizen) voldoen aan een aantal voorwaarden. Die hebben onder meer betrekking op het bouwjaar, de waarde en de ligging van de woning. De subsidie kunt u van 12 oktober tot en met 13 november 2020 aanvragen via het aanvraagformulier op www.zeeland.nl/piw.

Projectaanvragen kunnen ingediend worden voor:

 • Sloop of samenvoeging van één of meer particuliere woningen;
 • Sloop en nieuwbouw van particuliere woningen;
 • Toekomstbestendig maken van drie of meer aaneengesloten particuliere woningen tot energieneutrale en/of levensloopbestendige woningen;
 • Vermindering van de sociale huurwoningvoorraad;
 • Vermindering van de vrije sector huurwoningvoorraad.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet een project in ieder geval aan de volgende criteria voldoen:

 • Het moet gaan om een woning;
 • Bouwjaar van vóór 1975;
 • (WOZ)-waarde maximaal € 170.000;
 • Project mag nog niet begonnen zijn;
 • Woning moet in een stad, dorp of buurtschap liggen;
 • Het project moet binnen een jaar starten en binnen drie jaar zijn afgerond.

Informatie

Voor vragen over uw project of over het invullen van het aanvraagformulier, kunt u een e-mail sturen naar piw@zeeland.nl. Vermeld hierbij uw telefoonnummer, dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. Wilt u informatie over het verduurzamen van uw woning? Dan kunt u contact opnemen met energieambassadeur Marlou Boerbooms via 06-51225442 of mboerbooms@zeelandnet.nl. Zij kan u adviseren over het duurzamer of energiezuiniger maken van uw woning en over subsidieregelingen en goedkope leningen hiervoor.

Raadpleeg de nieuwsbrief (PDF) voor meer informatie.