Terugblik 4 mei herdenking

Tijdens de Nationale Dodenherdenking op dinsdag 4 mei 2021 is in een aantal kernen in onze gemeente op gepaste wijze stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers. Er vonden kransleggingen, bloemenhulden en klokgelui plaats en er werden toespraken gegeven.

In enkele kernen werd de mogelijkheid geboden om gedurende de dag langs het herdenkingsmonument of de plaats van de bloem- of kranslegging te lopen om op eigen wijze en gelegenheid te herdenken. In de gemeente Sluis hingen de vlaggen halfstok als eerbied en respect voor de oorlogsslachtoffers. We bedanken alle comités en vrijwilligers voor hun inzet en de organisatie van de herdenkingen op een manier die past in deze tijd.