Symposium: ‘Het verzet in West Zeeuws-Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog’

In het herdenkingsjaar 2019-2020 wordt op verschillende momenten stilgestaan bij het feit dat Nederland, Europa en de wereld 75 jaar geleden werden bevrijd.
75 jaar herwonnen vrijheid na een lange periode van onderdrukking en bezetting.
Op de bezetting werd op verschillende manieren gereageerd: collaboratie (samenwerking met de vijand), maar vooral aanpassing en conformisme.
Een moedige minderheid koos voor passief en actief verzet.

Het verzet in West Zeeuws-Vlaanderen is, als onderdeel van het herdenkingsjaar, het onderwerp van een symposium op vrijdag 31 januari 2020 in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Nieuwstraat 22 in Oostburg.
Het symposium vindt plaats van 13.30 tot 15.30 uur en wordt georganiseerd door de Stichting Comité 4 mei Oostburg en de gemeente Sluis. Aansluitend is er nog een receptie.

Programma

13.30 uur:    Zaal open
14.00 uur:    Begin programma:

  • Welkomstwoord door dhr. Nico Peterse, voorzitter van de Stichting Comité 4 mei Oostburg en dagvoorzitter van het symposium.
  • De zin van verzet, door de burgemeester van Sluis mw. Marga Vermue.
  • Het verzet in West Zeeuws-Vlaanderen door de gemeentearchivaris van Sluis dhr. Geert Stroo.
  • Jan Kars, Marechaussee en partizaan door Tweede Wereldoorlog-historicus dhr. Pim Ligtvoet.
  • Gelegenheid tot het stellen van vragen.
  • Serier Kars Wilhelmina, straatnaam, een theatrale-poëtische bijdrage door Ferini.
  • Symbolische onthulling straatnaamborden Jan Karsstraat en L. Serierstraat.

15.30 uur:    Afsluiting en einde programma. Aansluitend receptie

De Burgerzaal is voor rolstoelgebruikers te bereiken via de achteringang van het gemeentehuis.
U kunt zich aanmelden voor het symposium door een mail te sturen naar awilleboordse@gemeentesluis.nl of te bellen naar 0117 - 457134.