Sluis aan de bak!

Op 1 januari 2021 verandert de afvalinzameling in de gemeente Sluis.

Waarom doen we dat? De Rijksoverheid heeft de weg ingeslagen naar een economie waar geen afval bestaat en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Een zogenoemde circulaire economie. Hiervoor is het programma VANG (Van Afval naar Grondstof) opgesteld met als doel de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen.

In vergelijking met andere soortgelijke gemeenten, is de hoeveelheid restafval per inwoner in de gemeente Sluis hoog. Dat betekent dat er in ons restafval veel grondstoffen zitten die hergebruikt kunnen worden voor nieuwe producten. De nieuwe afvalinzameling moet bijdragen aan een betere scheiding van huishoudelijk afval en daardoor schonere afvalstromen. Hoe minder bruikbare grondstoffen in het restafval zitten en onnodig worden verbrand, hoe beter dit is.

Wat gaat er veranderen?

  • U ontvangt een nieuwe grijze container met een tag (chip) voor het restafval.
  • Restafval wordt 1x per 4 weken ingezameld in plaats van 1x per 2 weken.
  • Plastic en metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) wordt 1x per 2 weken ingezameld in plaats van 1x per 4 weken.
  • U ontvangt een container voor oud papier en karton, deze container wordt 1x per 4 weken opgehaald.
  • De containers voor het restafval in de kustgebieden Zomerdorp Het Zwin, Cadzand-Bad, Nieuwvliet-Bad en Schoneveld worden in de loop van 2021 vervangen door ondergrondse verzamelcontainers.

De inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft) blijft hetzelfde. U ontvangt eind oktober/begin november een brief van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) met meer informatie over het ophalen van uw huidige grijze container voor restafval en het leveren van de nieuwe containers voor restafval en oud papier en karton.

Campagne Sluis aan de bak!

Met de campagne ‘Sluis aan de bak’ informeren wij u over de nieuwe afvalinzameling, maar voorzien wij u ook van tips en handigheidjes om het afval zo goed mogelijk te kunnen scheiden. Neem alvast eens een kijken op www.sluisaandebak.nl.