Sabewa Zeeland verstuurt gecombineerde belastingaanslagen 2019

Eind februari 2019 ontvangen inwoners van de gemeente Sluis de belastingaanslag van Sabewa Zeeland.
Dit is een gecombineerde aanslag.
Zowel de gemeentelijke belastingen als de waterschapsbelastingen staan op de aanslag.

Rechtstreeks contact taxateur

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw woning? Stel ze direct aan de taxateurs!
Bij het aanslagbiljet treft u dit jaar een flyer hierover aan.
In de flyer wordt ook geattendeerd op het eenvoudig en gratis bezwaar maken via www.sabewazeeland.nl.
Een tussenpersoon is hiervoor niet nodig, u kunt het rechtstreeks regelen.

Aanslag in Berichtenbox of op de mat

Bent u aangemeld voor de Berichtenbox?
Dan ontvangt u de aanslag alleen digitaal in de Berichtenbox.
Als u niet bent aangemeld voor de Berichtenbox, dan ontvangt u de belastingaanslag per post.
De Berichtenbox vindt u op mijnoverheid.nl.
U kunt inloggen met uw DigiD-inlognaam en -wachtwoord.
n het menu-onderdeel Berichtenbox vindt u de correspondentie van de aangevinkte organisaties.

Heeft u vragen?

U kunt op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur telefonisch contact opnemen met Sabewa Zeeland of u kunt een e-mail sturen naar info@sabewazeeland.nl.
Op het aanslagbiljet staat een nadere toelichting over de bereikbaarheid per e-mail en telefoon.
Op de website www.sabewazeeland.nl kunt u ook informatie vinden.

Betaling

De betaling van de termijnbedragen regelt u zelf door een automatische incasso af te geven of door het bedrag over te maken vóór de genoemde vervaldata.
De vervaldata staan rechtsboven op het aanslagbiljet.
U kunt dit jaar ook gebruikmaken van de QR-codes op het aanslagbiljet om de betaling rechtstreeks digitaal in uw bankomgeving uit te voeren.
Bij een automatische incasso wordt het bedrag in negen termijnen afgeschreven.
De afschrijving gebeurt aan het eind van de maand, startend in maart.
Het gehele bedrag is dan eind 2019 volledig betaald.  

Kwijtschelding

Als u recht heeft op automatische kwijtschelding, ziet u dit op de aanslag.
Achter de belastingsoorten waarvoor kwijtschelding verleend wordt, staat een bedrag van € 0.
Heeft u geen automatische kwijtschelding vooraf ontvangen en denkt u wel recht te hebben hierop?
Dan kunt u een kwijtscheldingsverzoek indienen via www.sabewazeeland.nl.