Sabewa Zeeland verstuurt belastingaanslagen 2021

Tussen 22 en 26 februari 2021 ontvangen inwoners van de Gemeente Sluis de belastingaanslag van Sabewa Zeeland. Dit is een aanslag voor zowel de gemeentelijke belastingen als de waterschapsbelastingen. Bent u aangemeld voor de Berichtenbox? Dan ontvangt u de aanslag alleen digitaal via de Berichtenbox.

De Berichtenbox vindt u op mijnoverheid.nl. Bent u niet aangemeld voor de Berichtenbox? Dan ontvangt u de aanslag per post.

Meer informatie over de belastingaanslag vindt u op de achterzijde van het aanslagbiljet of op de website: www.sabewazeeland.nl. Als u vragen heeft over uw belastingaanslag of het niet eens bent met uw aanslag, kunt u contact opnemen met Sabewa Zeeland. Dit kan via het contactformulier op de website. Daarnaast zijn de medewerkers van Sabewa op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 - 13.00 uur via telefoonnummer 088-9995800.

Maatregelen 2021 vanwege COVID-19

Ondernemers uit de sectoren horeca, sport en cultuur ontvangen eind februari 2021 nog geen belastingaanslag van Sabewa Zeeland. Deze belastingaanslag volgt later dit jaar, uiterlijk voor 1 juli aanstaande. Heeft u problemen om de aanslag tijdig te betalen, dan kunt u een betalingsregeling met Sabewa afspreken of uitstel van betaling aanvragen. U kunt hiervoor mailen naar innen@sabewazeeland.nl of contact opnemen via 088-9995800 (tussen 9.00 - 13.00 uur).

Kwijtschelding

Als u recht heeft op kwijtschelding, dan ziet u dit op de aanslag. Achter de belastingsoorten waarvoor kwijtschelding is verleend, staat een bedrag van € 0. Heeft u nog geen kwijtschelding ontvangen en denkt u wel recht te hebben op kwijtschelding? Dan kunt u een kwijtscheldingsverzoek indienen via de website www.sabewazeeland.nl.