Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen

Vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’ is 20 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan een leefbaar, zelfredzaam en toekomstbestendig Zeeuws-Vlaanderen, waar inwoners trots op zijn. Negen projecten uit de Regio Deal zijn goedgekeurd. Dit betekent dat ze nu officieel van start kunnen!

De gemeente Sluis participeert in een aantal van deze projecten. Daarnaast is het college voornemens om zo spoedig mogelijk een deelaanvraag in te dienen voor het project ‘Gezondheidsdorp Oostburg’.

Meer informatie over de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen en de negen projecten die zijn goedgekeurd, vindt u in het persbericht van Economic Board Zeeland.