Raadsspreekuur

Op dinsdag 7 mei 2019 vindt van 19.00 - 20.00 uur het raadsspreekuur plaats in het gemeentehuis te Oostburg.

Tijdens dit spreekuur kunt u op een informele manier in gesprek gaan met raadsleden.
Wensen en ideeën kunnen besproken worden.
Het spreekuur is niet bedoeld voor onderwerpen die al op de agenda van de gemeenteraad staan of reeds zijn behandeld, klachten of individuele problemen.
Van iedere fractie is er één persoon aanwezig.

Hebt u interesse? Meld u dan uiterlijk vrijdag 3 mei 2019 voor 12.00 uur aan via griffiersbureau@gemeentesluis.nl.
Vermeld hierbij waarover u met de raadsleden in gesprek wilt gaan.