Raadsspreekuur

Het raadsspreekuur vindt op dinsdag 3 september 2019 van 19.00-20.00 uur plaats in het gemeentehuis te Oostburg.

Tijdens dit spreekuur kunt u op een informele manier in gesprek gaan met raadsleden.
Er kunnen wensen en ideeën besproken worden.
Het spreekuur is niet bedoeld voor onderwerpen die al op de agenda van de gemeenteraad staan of reeds zijn behandeld, klachten of individuele problemen.
Van iedere fractie is er één persoon aanwezig.

Hebt u interesse?
Meldt u dan uiterlijk op vrijdag 30 augustus 2019 voor 12.00 uur aan via griffiersbureau@gemeentesluis.nl.
Vermeld hierbij waarover u met de raadsleden in gesprek wilt gaan.