PERSBERICHT - Ruim 1300 inwoners gaven hun mening over het klimaat

Van 10 juni tot en met 3 juli 2020 konden inwoners uit Zeeuws-Vlaanderen de enquête over het klimaat en de klimaatverandering invullen. De enquête bestond uit vier thema’s: wateroverlast, droogte, hitte en overstroming. Aan de respondenten werd gevraagd wat zij op het gebied van deze thema’s acceptabel vinden en welke knelpunten zij ervaren. In totaal hebben 1.367 inwoners de enquête ingevuld, waarvan 1.157 inwoners alle vragen hebben ingevuld.

Van de respondenten kwam 30% uit Hulst, 33% uit Sluis en 36% uit Terneuzen. 1% van de respondenten woont niet in een Zeeuws-Vlaamse gemeente.

Regenton

927 respondenten lieten hun e-mailadres achter om kans te maken op het winnen van een regenton. Onder deze respondenten zijn 25 regentonnen verloot. Een aantal prijswinnaars heeft hun regenton op woensdag 12 augustus 2020 in ontvangst genomen. De overhandiging werd gedaan door wethouder Gino Depauw (gemeente Hulst), wethouder Rian de Feijter (gemeente Sluis) en wethouder Ben van Assche (gemeente Terneuzen). De overige regentonnen worden binnenkort opgehaald door de winnaars.

Resultaten

Op dit moment worden de resultaten van de enquête geanalyseerd. Zodra meer bekend is over de resultaten, delen we deze informatie via de websites van de gemeenten. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt om een gezamenlijke richting te bepalen en een strategie op te stellen hoe om te gaan met de klimaatveranderingen.