PERSBERICHT - Nieuwvliet-Bad: van Masterplan naar uitvoering

We gaan van start met de uitvoering van het Masterplan Nieuwvliet-Bad! In mei van dit jaar stelde de gemeenteraad het Masterplan vast. Op 14 juli stelden het Rijk en de Provincie Zeeland gelden beschikbaar uit de Regio Deal. Daardoor kunnen we nu van start met de uitvoering van de eerste projecten uit het Masterplan, die bijdragen aan de ontwikkeling van Nieuwvliet-Bad tot een groene, veilige en aantrekkelijke badplaats.

Masterplan

Het Masterplan is gericht op het beschermen, versterken en beleven van de landschappelijke kwaliteiten rond Nieuwvliet-Bad. Er wordt ingezet op het openhouden van een aantal polders waardoor het gebied niet volledig bebouwd wordt. In het plan worden achttien projecten beschreven die bijdragen aan de ontwikkeling van een (be)leefbaardere, veiligere en toegankelijkere badplaats. Deze projecten zijn verdeeld over drie thema’s: duinroute en duinpromenade, dijkenlandschap en krekenlandschap. Allemaal dragen ze bij aan verbetering van de verkeerssituatie, opwaardering van het duingebied, verbetering van de overgang van het duin met de badplaats en een goede balans tussen bebouwing en landschap en natuur. Het Masterplan kon rekenen op veel draagvlak; het kwam tot stand in samenwerking met inwoners, ondernemers en betrokken organisaties.

Start eerste zes projecten

Het Masterplan gaf aanleiding voor de aanvraag van gelden uit de Zeeuwse Regio Deal. In deze Regio Deal kunnen projecten opgenomen worden waarvan uitvoering voor 2022 gegarandeerd is. De gemeente rangschikte de projecten uit het Masterplan op basis van een planologische, juridische en financiële toets. Zes projecten komen daarmee in aanmerking voor de Regio Deal aanvraag: Entree duinen bij de Strandganger, Beleefbare pier, Sint Bavodijk verkeersveilig, Lampinsdijk/Baanstpoldersedijk/Adornisdijk verkeersveilig, Sint Bavodijk/Nooddijk en Inrichting recreatienatuur Baanstpolder. Naast de uitvoering van deze projecten kijken we de komende periode naar hoe we invulling kunnen geven aan de uitvoering van overige projecten.

Informatie en participatie  

Om de start te markeren ontvingen betrokkenen de eerste digitale nieuwsbrief. Hierin blikken we terug op het proces dat tot nu toe is doorlopen en kijken we vooruit. Deze nieuwsbrief verschijnt gemiddeld één keer per maand. In de uitvoeringsfase speelt daarnaast participatie een belangrijke rol. Op dit moment brengen we alle belanghebbenden per project in beeld, waarna we invulling kunnen geven aan het participatietraject en van start kunnen met de uitvoering.  

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Nieuwvliet-Bad? Kijk dan voor meer informatie op onze website en sociale media, stel je vraag via nieuwvlietbad@gemeentesluis.nl of meld je via ditzelfde mailadres aan voor de digitale nieuwsbrief.

De uitvoering van het project Masterplan Nieuwvliet-Bad Fase 1 wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van de Provincie Zeeland en het Ministerie van LNV.