PERSBERICHT - Lachgasverbod opgenomen in APV gemeente Sluis

Op donderdag 26 november 2020 heeft de gemeenteraad besloten tot het vaststellen van de zesde wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Sluis. Eén van de veranderingen is het opnemen van een lachgasverbod. De gemeenteraad heeft dit unaniem besloten.

In oktober 2020 heeft het Trimbos-instituut nieuwe onderzoeksresultaten gepubliceerd over het gebruik van lachgas. Hoewel nog niet alle gezondheidsrisico’s van lachgasgebruik bekend zijn, blijkt het geen onschuldig middel te zijn. De effecten kunnen lang aanhouden en ook de combinatie met alcohol kan gevaarlijk zijn. Dit brengt risico’s voor zowel de individuele gezondheid als de volksgezondheid met zich mee.

Het kabinet heeft eerder aangegeven het recreatief gebruik van lachgas landelijk te willen verbieden. Naar verwachting treedt dit verbod in de eerste helft van 2021 in werking. Hoewel in de gemeente Sluis nauwelijks signalen van overlast zijn door het gebruik van lachgas, wil het college van Burgemeester en Wethouders het landelijk verbod niet afwachten. Door het lachgasverbod in de openbare ruimte op te nemen in de APV kan er opgetreden worden tegen overlast die wordt veroorzaakt door het gebruik van lachgas. Hierbij valt te denken aan geluidsoverlast, vernielingen of het achterlaten van afval. Daarnaast wil het college met dit verbod een signaal afgeven over de risico’s van lachgasgebruik.

De nieuwe APV, waaronder het lachgasverbod, is donderdag 10 december 2020 in werking getreden.