PERSBERICHT - Inwoners gemeente Sluis worden uitgenodigd om mee te denken over begraven en begraafplaatsen

Als gemeente hebben we een aantal taken waarmee inwoners te maken krijgen na het overlijden van een dierbare.
Zo onderhouden we de gemeentelijke begraafplaatsen en bieden we verschillende vormen van begraven aan.
Tegenwoordig vinden we andere tradities en gebruiken belangrijker dan vroeger.
Daarnaast zijn er steeds meer manieren van afscheid nemen.
Daarom willen we samen met onze inwoners stilstaan bij de manier waarop we omgaan met begraven en onze begraafplaatsen.

We nodigen daarom onze inwoners uit om hun mening over dit onderwerp met ons te delen.
Wat vinden zij belangrijk voor onze begraafplaatsen? En met welke afscheidswensen dienen we rekening te houden?
De antwoorden helpen ons om keuzes te maken over de toekomst, die aansluiten op de behoeften en wensen van onze inwoners.

Inwoners kunnen tot en met woensdag 12 februari 2020 de online vragenlijst invullen via www.begraveninsluis.nl.
Inwoners die geen beschikking hebben over een computer of internet, kunnen de vragenlijst invullen in het Klanten Contact Centrum (KCC) in Oostburg.