PERSBERICHT - Huis-aan-huis inzameling van oud papier en karton in de gemeente Sluis opgeschort tot 28 april 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis hebben besloten om de inzameling van oud papier en karton in de gemeente Sluis langer stil te leggen.
Tot en met 28 april 2020 vindt geen huis-aan-huis inzameling plaats.

Aanleiding voor de verlenging zijn de door het kabinet afgekondigde maatregelen in het kader van de aanpak van de bestrijding van het coronavirus en de noodverordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland.

De gezondheid van de inwoners van de gemeente, waaronder de vrijwilligers van de verenigingen die het oud papier en karton inzamelen, staan voor het college van Burgemeester en Wethouders voorop.

Inwoners van de gemeente Sluis wordt verzocht om het oud papier en karton de komende tijd te bewaren en het na 28 april 2020 bij de eerstvolgende inzameling mee te geven.