PERSBERICHT - Gemeente Sluis start met nieuwe training Vrijwilliger+

Eind maart 2020 start de gemeente Sluis met een nieuwe training: Vrijwilliger+. Een vrijwilliger+ is een betrokken vrijwilliger die ondersteuning biedt aan mensen die extra hulp kunnen gebruiken om op eigen kracht verder te kunnen. Voorbeelden zijn het bieden van een luisterend oor, het samen verkennen van leuke activiteiten in de buurt, het netwerk in kaart brengen en vergroten, het helpen organiseren van structuur, hulp bieden bij praktische vragen of het bieden van respijtzorg.

Een vrijwilliger+ wordt gekoppeld aan personen met bijvoorbeeld eenzaamheid, (beginnende) dementie, een psychiatrisch ziektebeeld of een belaste mantelzorger. Juist bij deze personen kan informele zorg van grote waarde zijn. De training is bedoeld om de vrijwilligers zo goed mogelijk voor te bereiden om het vrijwilligerswerk.

De gratis training bestaat uit acht dagdelen en vindt plaats op het gemeentehuis in Oostburg, Nieuwstraat 22. Er komen diverse thema’s aan bod waaronder gesprekstechnieken, psychiatrie, grensoverschrijdend gedrag, dementie, mensen met een beperking en respijtzorg.

Meer informatie of aanmelden voor de training kan via gemeente Sluis, lb@gemeentesluis.nl of 140117.