PERSBERICHT - Denk mee over speelvoorzieningen in de gemeente Sluis

Als gemeente hechten we veel waarde aan een goede leefomgeving voor kinderen en jongeren. De komende tijd gaan we een nieuw beleidsplan speelvoorzieningen opstellen. In dit plan laten we zien wat we de komende jaren gaan doen op het gebied van bewegen, ontmoeten, spelen en sporten.

Wie kan ons hier beter bij helpen dan kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers?

Waar hebben kinderen en jongeren behoefte aan? Waar in de wijk willen zij speeltoestellen? Welke voorzieningen vinden zij leuk? En wat trekt hen naar een plek toe? Om een antwoord op deze vragen te formuleren, heeft de gemeente Sluis een enquête opgesteld. We nodigen alle kinderen, jongeren en ouders/verzorgers, maar ook opa’s en oma’s uit onze gemeente uit om de digitale vragenlijst in te vullen.

De digitale vragenlijst kan tot en met woensdag 18 november 2020 worden ingevuld via https://app.maptionnaire.com/nl/9424/ of via www.gemeentesluis.nl. Het invullen duurt zo’n tien minuten en is volledig anoniem. Kinderen tot 7 jaar kunnen de vragenlijst samen met hun ouder(s)/verzorger(s) invullen. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen dit zelfstandig. De resultaten van de enquête worden als input gebruikt voor het nieuwe beleidsplan speelvoorzieningen.